Fortrydelsesformular

FORTRYDELSESFORMULAR
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Til:
TCS
Munkevej 18
6760 Ribe

E-mail: mlw@tcs-shop.dk


Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________

  

Bestilt den: ________________________          Modtaget den:  _________________________

  

Forbrugerens navn:

____________________________________________________________________________________

Forbrugerens adresse:

____________________________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):

____________________________________________________________________________________

  

Dato:  __________________________